Tietosuoja


Sinun tietosi on suojassa

Avoin Isännöinti Oy käsittelee sinun henkilötietoja ainoastaan laissa säädettyjen ja sopimukseen perustuvien tehtävien hoitamiseksi tai mikäli olet itse tiedot meille luovuttanut. Sinulla on oikeus saada kaikki sinusta tallennetut tiedot, vaatia niiden korjausta tai poistamista.

Henkilötietojen käsittely taloyhtiössä

Avoin Isännöinti Oy käsittelee taloyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen nojalla osakkaiden henkilötietoja asunto-osakeyhtiölain mukaisten, asunto-osakeyhtiölle lain mukaan annettujen tehtävien hoitamiseksi. Tällaisia tietoja ovat mm. osakasluettelon ylläpitäminen, tiedot huoneistossa osakkaan suorittamista muutostöistä sekä vuokranmaksuun ja -laskutukseen liittyvät tiedot.

Avoin Isännöinti Oy:ssä henkilötietoja käsitellään Visma Software Oy:n ylläpitämässä suojatussa tietojärjestelmässä, johon tallennetut tiedot säilytetään EU0/ETA-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Tietojärjestelmään pääsy on vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä ja niiden käsittelystä jää pysyvä merkintä järjestelmään. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman taloyhtiön suostumusta. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain tarkoittamissa tapauksissa.

Fyysinen materiaali kuten kirjanpitolain nojalla säilytettävä materiaali on arkistoitu taloyhtiöihin lukittuihin tiloihin. Määräajan jälkeen aineisto tuhotaan tietosuojajätteen mukana.

Asukkaat voivat ilmoittaa henkilötietoja myös asukasviestinnässä käytettävään One4All Finland Oy:n tietojärjestelmään, jonka käytöstä on sopimus taloyhtiön kanssa.

Asukkaiden henkilötietoja käsittelee myös kiinteistöhuoltoyhtiö joka suorittaa tehtäväänsä taloyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Tarkempia tietoja löytyy jokaiselle taloyhtiölle laaditusta tietosuojaselosteesta, joka on saatavissa Avoin Isännöinti Oy:stä tai luettavissa PNTmobile asukasviestintäjärjestelmästä.

Omien henkilötietojen tarkastusoikeutta tai vaatimus tietojen korjaamisesta tai poistamisesta on maksutonta (lain tarkoittamissa tapauksissa) ja pyynnöt tehdään kirjallisesti:

Avoin Isännöinti Oy (osakastiedot, muutostyörekisteri, vastikelaskutus)
Vankanlähde 7
13100 HML

Lindorff Oy (perintään siirtyneet vastikkeet)
PL 20
20101 Turku

One4All Finland Oy (asukasviestintäjärjestelmä)
Nihtisillankuja 3 B
02630 Espoo

Kiinteistöhuoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät ilmoitustauluilta.

Tietosuoja/rekisteriselosteet

Avoin Isännöinti Oy
Lindorff Oy
Microsoft/Office365
One4All Finland Oy
Suomen Vaihdepalvelut Oy

Tarkastuspyynnön esittäminen

Avoin Isännöinti Oy:n ylläpitämien rekisterien osalta pyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen Avoin Isännöinti Oy/GDPR, Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna. Tarkastuspyynnön mukana tulee toimittaa kopio virallisesta henkilötodistuksesta. Toimitamme tiedot kirjattuna kirjeenä 2-3 viikon kuluessa.

Tietosuojavaltuutetun mallilomake tarkastuspyyntöön